ตัวอย่างกระดาษและแบบกล่อง

การเตรียมข้อมูลที่ท่านต้องทราบในการสั่งซื้อสินค้า

เพื่อให้การคิดราคากล่องรวดเร็วยิ่งขึ้น

1. ต้องทราบขนาดของกล่องที่ต้องการสั่ง หรือขนาดของสินค้าที่ต้องการบรรจุกล่องไปในกล่อง (วัดภายในกล่อง หรือวัดภายนอกกล่อง) วัดเป็นนิ้ว เซนติเมตร หรือมิลลิเมตรก็ได้ (ถ้าท่านไม่ทราบติดต่อกลับมาทางบริษัทฯ เรายินดีบริการท่าน)

2. กล่องมีส่วนประกอบภายในกล่องหรือไม่ เช่นแผ่นรอง รังผึ้ง(ไส้กั้นกล่อง)

3. ลักษณะการปะติดลิ้นกล่อง เช่นตอกลวด ปะกาว

4. ความหนาของแกรมกระดาษ และสีของกระดาษ (เข้าไปดูได้ในหน้าต่างที่แสดงตัวอย่างกระดาษ)

                                        5. ความหนาของลอนลูกฟูก หรือน้ำหนักที่ต้องบรรจุลงไปในกล่อง เราสามารถเลือกกล่องให้เหมาะสมกับน้ำหนักของสินค้าท่าน

                                        6. กล่องพิมพ์หรือไม่พิมพ์ ถ้าพิมพ์แบบพิมพ์กล่องเป็นอย่างไร กี่สีมีสีอะไรบ้าง

                                        7. จำนวนในการสั่งซื้อที่ต้องการใช้ในแต่ละ Size มีจำนวนเท่าไรบ้าง (หากไม่ทราบทางบริษัทฯยินดีคำนวณขั้นต่ำในการสั่งซื้อให้ได้)

                                        8. สถานที่จัดส่งสินค้า ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้า (จำนวนมีผลต่อการขนส่ง)


*** หากท่านไม่ทราบรายละเอียดตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นเพียงท่านยกหูโทรศัพท์โทรหาเรา เรายินดีตอบขอซักถาม สงสัยของท่าน ***


.           วิธีการวัดขนาดกล่องลูกฟูก 

  เมื่อต้องการทราบราคากล่องกระดาษเพื่อสั่งผลิต ท่านจะต้องทำการวัดกล่อง/สินค้า

 โดยวัดขนาด(มิติ) ของกล่อง จะกำหนดได้โดย 3 ด้าน ได้แก่ กว้าง(W) x ยาว(L) x สูง(H)

 

 1. ขนาด (มิติ) ภายใน (Inside Dimension) มิติภายใน สามารถคำนวณได้จากตัวสินค้าโดยตรงและไม่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อมี   การเปลี่ยนลอนของกระดาษลูกฟูก ดังนั้นเวลาที่มีการแจ้งขนาดกล่องจะต้องแจ้งด้วยว่าวัดภายใน เพราะหากไม่มีการแจ้งเมื่อทำการ ผลิตเป็นกล่องจะใส่สินค้าไม่ได้ (เมื่อมีการแจ้งทางบริษัทฯ จะเผื่อขนาดกล่องให้เอง)

 

 2. ขนาด (มิติ) ภายนอก (Outside Dimension) ใช้เพื่อคำนวณการจัดวางกล่องในตู้คอนเทนเนอรเป็นวัดขนาดภายนอกของกล่องที่มีการขึ้นรูปแล้ว

 

 3. ขนาด (มิติ) ทับรอย (Score Line Dimension) เป็นการวัดที่ตำแหน่งทับเส้น (ทับรอย) บนกล่อง ซึ่งใช้ในการตั้งต่ำแหน่งของมีดทับรอยในการผลิตกล่อง มิติทับรอยจะขึ้นกับภายในและขนาดของลอนลูกฟูก(เหมาะกับทางโรงงานผลิตกล่องเป็นผู้วัดเอง)

..

กรุณากรอกข้อความ...