กล่องพัสดุและกล่องไปรษณีย์

 

  กล่องพัสดุและกล่องไปรษณีย์

สินค้าในกลุ่มนี้ จะเป็นกล่องสำเร็จรูป ที่ลูกค้าสามารถเลือกซ์้อได้ที่หน้าเวป  

เราแยกประเภทกล่องตามการใช้งาน โดยแบ่งออกเป็น

กล่องไปรษณีย์

 • กล่องไปรษณีย์ เบอร์ H แพ็ค 5ใบ
  136.00 ฿
 • กล่องไปรษณีย์ เบอร์ L แพ็ค 5ใบ
  130.00 ฿
 • กล่องไปรษณีย์ เบอร์ G แพ็ค 5ใบ
  94.00 ฿
 • กล่องไปรษณีย์ เบอร์ M+ แพ็ค 5ใบ
  108.00 ฿
 • กล่องไปรษณีย์ เบอร์ M แพ็ค 5ใบ
  86.00 ฿
 • กล่องไปรษณีย์ เบอร์ F+ แพ็ค 5ใบ
  111.00 ฿
 • กล่องไปรษณีย์ เบอร์ F แพ็ค 5ใบ
  92.00 ฿
 • กล่องไปรษณีย์ เบอร์ 2F แพ็ค 5ใบ
  81.00 ฿
 • กล่องไปรษณีย์ เบอร์ E แพ็ค 5ใบ
  75.00 ฿
 • กล่องไปรษณีย์ เบอร์ D แพ็ค 10ใบ
  98.00 ฿
 • กล่องไปรษณีย์ เบอร์ C+9 แพ็ค 10ใบ
  96.00 ฿
 • กล่องไปรษณีย์ เบอร์ C+8 แพ็ค 10ใบ
  91.00 ฿

กล่องพัสดุ

 • กล่องพัสดุฝาชน P3 เกรด KA125/M 5 BC จำนวน 200ใบ
  6,000.00 ฿
 • กล่องพัสดุฝาชน P3 เกรด KA125/M 5 BC จำนวน 20ใบ
  660.00 ฿
 • กล่องพัสดุฝาชน P2 เกรด KA125/M 5 BC จำนวน 200ใบ
  6,800.00 ฿
 • กล่องพัสดุฝาชน P2 เกรด KA125/M 5 BC จำนวน 20ใบ
  740.00 ฿
 • กล่องพัสดุฝาชน P1 เกรดกระดาษ KA125/M 5 BC จำนวน 200ใบ
  8,200.00 ฿
 • กล่องพัสดุฝาชน P1 เกรดกระดาษ KA125/M 5 BC จำนวน 20ใบ
  900.00 ฿
 • กล่องพัสดุฝาชน P3 เกรดกระดาษ KA125/M3C จำนวน 200ใบ
  3,200.00 ฿

กล่องใส่อาหาร

 • กล่องพิซซ่า ไม่พิมพ์ลาย เกรดกระดาษ KI125/KI125 3Bขนาด 6นิ้ว
  120.00 ฿
 • กล่องพิซซ่า ไม่พิมพ์ลาย เกรดกระดาษ KI125/KI125 3Bขนาด 6 นิ้ว
  1,050.00 ฿
 • กล่องพิซซ่า ไม่พิมพ์ลาย เกรดกระดาษ KI125/KI125 3B``ขนาด 7นิ้ว
  130.00 ฿
 • กล่องพิซซ่า ไม่พิมพ์ลาย `เกรดกระดาษ KI125/KI125 3B`ขนาด 7นิ้ว
  1,100.00 ฿

กล่องผลไม้

 • กล่องผลไม้ฝาชน L พิมพ์ลาย เกรดกระดาษ KA125/KA125 5BC แพ็ค 1000ใบ
  31,000.00 ฿
 • กล่องผลไม้ฝาชน L พิมพ์ลาย เกรดกระดาษ KA125/KA125 5BC แพ็ค 300ใบ
  10,200.00 ฿
 • กล่องผลไม้ฝาชน L พิมพ์ลาย เกรดกระดาษ KA125/KA125 5BC แพ็ค 20ใบ
  760.00 ฿
 • กล่องผลไม้ฝาชน M+พิมพ์ลาย เกรดกระดาษ KA125/KA125 5BC แพ็ค 1000ใบ
  26,000.00 ฿